strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/la/ ----------------
 Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) odpoczywał
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Julian Ochocki
c) Ignacy Rzecki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) żona starego Mincla
b) matka starego Mincla
c) siostra starego Mincla
d) służąca Mincla
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) czteropokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) sześciopokojowe
d) ośmiopokojowe
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) swym tułaczym losem
c) brakiem równości i wolności na świecie
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Rosjaninem
b) Niemcem
c) Żydem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) wstąpić do klasztoru
c) popełnić samobójstwo
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) niecałe dwa lata
b) osiem miesięcy
c) pięć lat
d) rok
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) dziada Wokulskiego
c) brata Wokulskiego
d) stryja Wokulskiego
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Ochocki
b) Suzin
c) Rzecki
d) Szuman
Rozwiązanie


Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) ajentem handlowym
c) kelnerem
d) radcą
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) flecie
c) skrzypcach
d) gitarze
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) na Polach Mokotowskich
c) w Wilanowie
d) na Służewcu
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) apoteozie pracy
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Lublinie
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na spacery
b) na leżenie na łóżku
c) na zabawę
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) kopertę z pieniędzmi
c) album z widokami Warszawy
d) nowy garnitur
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) uczuciowością opisów
c) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
d) emocjonalnością
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) człowiek
c) elektryczność
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) helu
b) powietrza
c) wody
d) dymu
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) powstaniu styczniowym
c) Wiośnie Ludów
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) konduktor
c) dróżnik
d) maszynista
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Lublina
c) Zamościa
d) Konstancina
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) języka polskiego
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ar
b) Ir
c) Jer
d) Or
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) pomoc charytatywna
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) otworzenie nowego sklepu
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) regulatora wolnego rynku
b) największe zło świata
c) sprawcę wyzysku
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) skrzypek
c) pianista
d) wiolonczelista
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) brak mowy pozornie zależnej
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Niwa”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Geist to:
a) oficer
b) lekarz
c) polityk
d) uczony
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) botanicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) katarzynek
c) magdalenek
d) franciszkanek
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) tradycyjny
c) niekonwencjonalny
d) pozytywistyczny
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) wenecki
b) węgierski
c) francuski
d) włoski
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Zasławka
c) Warszawy
d) Petersburga
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Wokulski
b) Mraczewski
c) Geist
d) Katz
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dwieście tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) sześćdziesiąt tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) łódź podwodną
c) płatowiec
d) balon
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) bonapartystą
c) rządcą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) zarządcy
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) ściśle określony
b) zarysowany pobieżnie
c) nieistotny
d) nieokreślony
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Eweliną Janocką
c) Izabelą Łęcką
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabella”
b) „Izabelinem”
c) „Łęczynem”
d) „Izabel”
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) krawcową
b) szwaczką
c) nauczycielką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) węglarzem
b) kamieniarzem
c) drobnym rzemieślnikiem
d) furmanem
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Sobieskim
b) w Hotelu Polskim
c) w Hotelu Grand
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stu pięćdziesięcioma tysiącami
c) stoma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Jan w Oleju”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Mincel
b) kolega Leon
c) Rzecki
d) ojciec
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) hotelu
c) kościele
d) teatrze
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Skierniewicach
c) Częstochowie
d) Żyrardowie
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce
Partner serwisu: