Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Żyrardowie
b) Skierniewicach
c) Łodzi
d) Częstochowie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Marek od Tamary”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) na Służewcu
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) wątkach miłosnych
b) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
c) krytyce idealizmu
d) apoteozie pracy
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) emocjonalnością
c) uczuciowością opisów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

Szprot był:
a) kelnerem
b) ajentem handlowym
c) fabrykantem powozów
d) radcą
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) skrzypcach
b) harmonijce
c) gitarze
d) flecie
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieokreślony
b) nieistotny
c) ściśle określony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wstąpić do klasztoru
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wyjechać za granicę
Rozwiązanie


Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Niemcem
b) Rosjaninem
c) Żydem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) nauczyciela
d) oficera
Rozwiązanie

Geist to:
a) oficer
b) lekarz
c) uczony
d) polityk
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) sprawcę wyzysku
b) największe zło świata
c) regulatora wolnego rynku
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) pięć lat
c) niecałe dwa lata
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) pomoc charytatywna
c) otworzenie nowego sklepu
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustoma tysiącami
c) stoma tysiącami
d) stu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) tradycyjny
b) pozytywistyczny
c) niekonwencjonalny
d) romatyczny
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) magdalenek
b) albertynek
c) franciszkanek
d) katarzynek
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ir
b) Or
c) Ar
d) Jer
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) stryja Wokulskiego
b) dziada Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) brak mowy pozornie zależnej
b) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) żona starego Mincla
b) matka starego Mincla
c) służąca Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) kamieniarzem
c) furmanem
d) węglarzem
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) teatrze
c) kościele
d) hotelu
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) ośmiopokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) sześciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Europejskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Sobieskim
d) w Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) wody
b) helu
c) dymu
d) powietrza
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Szuman
b) Suzin
c) Ochocki
d) Rzecki
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) historii Polski
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Ignacy Rzecki
b) baron Krzeszowski
c) Julian Ochocki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) łódź podwodną
c) balon
d) płatowiec
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) maszynista
b) dróżnik
c) konduktor
d) kolejarz
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sto dwadzieścia tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Wokulski
c) Mraczewski
d) Geist
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) wenecki
b) węgierski
c) francuski
d) włoski
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) nauczycielką
c) krawcową
d) szwaczką
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na spacery
b) na zabawę
c) na czytanie książek
d) na leżenie na łóżku
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) bonapartystą
b) rządcą
c) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
d) arystokratą
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spacerował po parku
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) odpoczywał
d) spotykał się ze znajomymi
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabelinem”
b) „Izabella”
c) „Izabel”
d) „Łęczynem”
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Helena Stawską
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Izabelą Łęcką
d) Eweliną Janocką
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu styczniowym
b) powstaniu listopadowym
c) Wiośnie Ludów
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) elektryczność
c) człowiek
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) Mincel
c) ojciec
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Warszawy
b) Zasławka
c) Petersburga
d) Paryża
Rozwiązanie

Molinari to:
a) pianista
b) wiolonczelista
c) dyrygent
d) skrzypek
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) swym tułaczym losem
c) klęską wojsk węgerskich
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce