Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) tradycyjny
b) pozytywistyczny
c) romatyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) dróżnik
c) konduktor
d) maszynista
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) powstaniu styczniowym
c) Wiośnie Ludów
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) helu
b) wody
c) dymu
d) powietrza
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) węglarzem
b) furmanem
c) drobnym rzemieślnikiem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) spotykał się ze znajomymi
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) przenieść się do Zasławka
b) wstąpić do klasztoru
c) popełnić samobójstwo
d) wyjechać za granicę
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na zabawę
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) elektryczność
c) człowiek
d) maszyna parowa
Rozwiązanie


Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabel”
b) „Łęczynem”
c) „Izabella”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) sześciopokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) ośmiopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Helena Stawską
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Eweliną Janocką
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) siostra starego Mincla
c) służąca Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Zamościa
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Skierniewicach
b) Łodzi
c) Żyrardowie
d) Częstochowie
Rozwiązanie


„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) ściśle określony
b) zarysowany pobieżnie
c) nieistotny
d) nieokreślony
Rozwiązanie

Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) radcą
c) ajentem handlowym
d) kelnerem
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) emocjonalnością
c) subiektywnością sądów
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Jer
b) Ir
c) Ar
d) Or
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) wątkach miłosnych
c) apoteozie pracy
d) krytyce idealizmu
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) kopertę z pieniędzmi
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) sprawcę wyzysku
c) największe zło świata
d) regulatora wolnego rynku
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Kazimierz Starski
b) Ignacy Rzecki
c) baron Krzeszowski
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Mincel
b) Rzecki
c) ojciec
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) pianista
c) dyrygent
d) wiolonczelista
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) katarzynek
c) magdalenek
d) franciszkanek
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) osiem miesięcy
b) niecałe dwa lata
c) rok
d) pięć lat
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) włoski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Polakiem
b) Niemcem
c) Żydem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Służewcu
b) w Wilanowie
c) na Polach Mokotowskich
d) nieopodal Lasku Bolońskiego
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) uczony
c) polityk
d) oficer
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Lublinie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) stryja Wokulskiego
b) dziada Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Europejskim
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Grand
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Szuman
c) Ochocki
d) Rzecki
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) kościele
c) parku
d) teatrze
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją kawę:, dotyczy:
a) Petersburga
b) Warszawy
c) Zasławka
d) Paryża
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) krawcową
c) prostytutką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) płatowiec
c) balon
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) rządcą
b) bonapartystą
c) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
d) arystokratą
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Wokulski
b) Geist
c) Katz
d) Mraczewski
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) flecie
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce