Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Lublina
c) Zamościa
d) Konstancina
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) przenieść się do Zasławka
c) wstąpić do klasztoru
d) wyjechać za granicę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) klęską wojsk węgerskich
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) swym tułaczym losem
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dwieście tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) sześćdziesiąt tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Wokulski
c) Mraczewski
d) Geist
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) kościele
b) hotelu
c) teatrze
d) parku
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) bonapartystą
b) arystokratą
c) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
d) rządcą
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) spotykał się ze znajomymi
d) spacerował po parku
Rozwiązanie


Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) ojciec
c) kolega Leon
d) Mincel
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) stoma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) botanicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Rosjaninem
c) Niemcem
d) Polakiem
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) służąca Mincla
c) siostra starego Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabelinem”
b) „Izabella”
c) „Łęczynem”
d) „Izabel”
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Ochocki
c) Suzin
d) Szuman
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Służewcu
b) na Polach Mokotowskich
c) w Wilanowie
d) nieopodal Lasku Bolońskiego
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) stryja Wokulskiego
b) ojca Wokulskiego
c) brata Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Szuman uważał pieniądz za:
a) regulatora wolnego rynku
b) siłę napędową społeczeństwa
c) sprawcę wyzysku
d) największe zło świata
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) nieokreślony
c) zarysowany pobieżnie
d) ściśle określony
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) człowiek
b) żywy organizm
c) maszyna parowa
d) elektryczność
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) apoteozie pracy
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Kazimierz Starski
b) Ignacy Rzecki
c) Julian Ochocki
d) baron Krzeszowski
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) prostytutką
c) szwaczką
d) krawcową
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) skrzypek
c) pianista
d) dyrygent
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Wiśle
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) subiektywnością sądów
c) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ar
b) Ir
c) Jer
d) Or
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) pomoc charytatywna
c) otworzenie nowego sklepu
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Europejskim
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Grand
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) łódź podwodną
c) płatowiec
d) balon
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) powietrza
b) wody
c) helu
d) dymu
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) węglarzem
b) kamieniarzem
c) furmanem
d) drobnym rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) gitarze
b) flecie
c) harmonijce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na spacery
b) na leżenie na łóżku
c) na czytanie książek
d) na zabawę
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) dróżnik
c) konduktor
d) maszynista
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Eweliną Janocką
c) Helena Stawską
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Szprot był:
a) kelnerem
b) fabrykantem powozów
c) radcą
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) sześciopokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) ośmiopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) osiem miesięcy
c) niecałe dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) dwanaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) pozytywistyczny
c) romatyczny
d) tradycyjny
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) uczony
c) oficer
d) polityk
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) wenecki
b) węgierski
c) francuski
d) włoski
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) ekonoma
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) magdalenek
b) franciszkanek
c) albertynek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Petersburga
b) Zasławka
c) Warszawy
d) Paryża
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) brak mowy pozornie zależnej
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Skierniewicach
b) Częstochowie
c) Łodzi
d) Żyrardowie
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu styczniowym
b) powstaniu listopadowym
c) rabacji galicyjskiej
d) Wiośnie Ludów
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce