Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) dziada Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) ojca Wokulskiego
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) franciszkanek
c) katarzynek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) subiektywnością sądów
c) uczuciowością opisów
d) emocjonalnością
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) sprawcę wyzysku
b) regulatora wolnego rynku
c) największe zło świata
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) szwaczką
c) nauczycielką
d) krawcową
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Lublina
c) Konstancina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) swym tułaczym losem
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
b) arystokratą
c) rządcą
d) bonapartystą
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) pianista
c) wiolonczelista
d) dyrygent
Rozwiązanie


Rossi to tragik i artysta:
a) włoski
b) wenecki
c) węgierski
d) francuski
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) kolega Leon
b) Mincel
c) Rzecki
d) ojciec
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) na Polach Mokotowskich
c) na Służewcu
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dwieście tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) ośmiopokojowe
b) sześciopokojowe
c) dziesięciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) łaciny
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Jer
c) Ar
d) Ir
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Rosjaninem
c) Polakiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Mraczewski
b) Wokulski
c) Geist
d) Katz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Rzecki
c) Szuman
d) Ochocki
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) założenie spółki do handlu ze Wschodem
b) pomoc charytatywna
c) otworzenie nowego sklepu
d) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) niecałe dwa lata
c) osiem miesięcy
d) pięć lat
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Izabelą Łęcką
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Helena Stawską
d) Eweliną Janocką
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Geist to:
a) polityk
b) uczony
c) oficer
d) lekarz
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) wątkach miłosnych
b) apoteozie pracy
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) krytyce idealizmu
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) kościele
b) hotelu
c) parku
d) teatrze
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabel”
b) „Izabella”
c) „Łęczynem”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) wyjechać za granicę
c) przenieść się do Zasławka
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Grand
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) siostra starego Mincla
c) służąca Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Zakopanem
c) Wiedniu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) dwanaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) wody
b) helu
c) powietrza
d) dymu
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) łódź podwodną
c) balon
d) płatowiec
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) skrzypcach
b) flecie
c) harmonijce
d) gitarze
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Warszawy
b) Paryża
c) Zasławka
d) Petersburga
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) furmanem
b) drobnym rzemieślnikiem
c) kamieniarzem
d) węglarzem
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Łodzi
c) Skierniewicach
d) Żyrardowie
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) powstaniu styczniowym
c) rabacji galicyjskiej
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) elektryczność
c) człowiek
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Szprot był:
a) kelnerem
b) radcą
c) fabrykantem powozów
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) tradycyjny
c) pozytywistyczny
d) romatyczny
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) album z widokami Warszawy
b) kopertę z pieniędzmi
c) bukiet kwiatów
d) nowy garnitur
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na spacery
b) na leżenie na łóżku
c) na zabawę
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Kazimierz Starski
c) Julian Ochocki
d) Ignacy Rzecki
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieokreślony
b) zarysowany pobieżnie
c) ściśle określony
d) nieistotny
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) wymyślał plany wystaw okiennych
b) odpoczywał
c) spotykał się ze znajomymi
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) maszynista
c) dróżnik
d) konduktor
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce