Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Szprot był:
a) ajentem handlowym
b) radcą
c) fabrykantem powozów
d) kelnerem
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) człowiek
c) elektryczność
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) rabacji galicyjskiej
b) powstaniu styczniowym
c) powstaniu listopadowym
d) Wiośnie Ludów
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na zabawę
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
c) brak mowy pozornie zależnej
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) bonapartystą
b) rządcą
c) arystokratą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) drobnym rzemieślnikiem
c) furmanem
d) węglarzem
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Julian Ochocki
b) Kazimierz Starski
c) baron Krzeszowski
d) Ignacy Rzecki
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) łódź podwodną
b) maszynę latającą
c) płatowiec
d) balon
Rozwiązanie


W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) pianista
c) dyrygent
d) wiolonczelista
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) szwaczką
c) krawcową
d) prostytutką
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) historii Polski
c) języka polskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) dróżnik
b) kolejarz
c) konduktor
d) maszynista
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Lublina
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Izabelą Łęcką
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Eweliną Janocką
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Jer
b) Ar
c) Ir
d) Or
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) węgierski
c) wenecki
d) włoski
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) na Służewcu
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabella”
c) „Izabelinem”
d) „Izabel”
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) parku
c) kościele
d) teatrze
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) oficera
c) zarządcy
d) ekonoma
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
c) wątkach miłosnych
d) apoteozie pracy
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Warszawy
b) Paryża
c) Zasławka
d) Petersburga
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Grand
b) w Hotelu Polskim
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Ochocki
c) Szuman
d) Rzecki
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) polityk
c) lekarz
d) oficer
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) gitarze
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) największe zło świata
c) regulatora wolnego rynku
d) sprawcę wyzysku
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) magdalenek
b) katarzynek
c) franciszkanek
d) albertynek
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) osiem miesięcy
c) niecałe dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) wody
c) helu
d) powietrza
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) dziada Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) kolega Leon
c) Rzecki
d) Mincel
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) tradycyjny
b) niekonwencjonalny
c) pozytywistyczny
d) romatyczny
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) żona starego Mincla
b) służąca Mincla
c) matka starego Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Żyrardowie
c) Skierniewicach
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) sześćdziesiąt tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustoma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) stu pięćdziesięcioma tysiącami
d) stoma tysiącami
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) emocjonalnością
c) subiektywnością sądów
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Niemcem
b) Rosjaninem
c) Polakiem
d) Żydem
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) spotykał się ze znajomymi
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) sytuacją na arenie międzynarodowej
c) brakiem równości i wolności na świecie
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Wiśle
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Mraczewski
b) Wokulski
c) Katz
d) Geist
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) czteropokojowe
c) ośmiopokojowe
d) sześciopokojowe
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) ściśle określony
c) nieokreślony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce