Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Kazimierz Starski
b) baron Krzeszowski
c) Ignacy Rzecki
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) uczony
c) polityk
d) oficer
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Eweliną Janocką
c) Izabelą Łęcką
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) nauczyciela
c) zarządcy
d) ekonoma
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) dwanaście lat
c) osiemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) spotykał się ze znajomymi
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Mraczewski
c) Wokulski
d) Katz
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) sto dwadzieścia tysięcy rubli
Rozwiązanie


Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) popełnić samobójstwo
c) wstąpić do klasztoru
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) na Polach Mokotowskich
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Służewcu
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) nauczycielką
c) krawcową
d) szwaczką
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) fabrykantem powozów
c) ajentem handlowym
d) kelnerem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) magdalenek
b) katarzynek
c) albertynek
d) franciszkanek
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) balon
c) płatowiec
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Grand
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) kościele
c) parku
d) teatrze
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) flecie
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) powstaniu styczniowym
c) Wiośnie Ludów
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) włoski
b) francuski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) powietrza
c) wody
d) helu
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) maszynista
b) dróżnik
c) konduktor
d) kolejarz
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) elektryczność
c) żywy organizm
d) człowiek
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) niecałe dwa lata
c) osiem miesięcy
d) pięć lat
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabella”
c) „Izabel”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) służąca Mincla
b) siostra starego Mincla
c) matka starego Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Żyrardowie
d) Skierniewicach
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) swym tułaczym losem
c) brakiem równości i wolności na świecie
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) apoteozie pracy
c) wątkach miłosnych
d) krytyce idealizmu
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Petersburga
b) Zasławka
c) Paryża
d) Warszawy
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ar
b) Jer
c) Ir
d) Or
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Mincel
b) Rzecki
c) kolega Leon
d) ojciec
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) największe zło świata
b) regulatora wolnego rynku
c) siłę napędową społeczeństwa
d) sprawcę wyzysku
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) nowy garnitur
b) album z widokami Warszawy
c) kopertę z pieniędzmi
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) ośmiopokojowe
b) czteropokojowe
c) sześciopokojowe
d) dziesięciopokojowe
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) kamieniarzem
c) węglarzem
d) furmanem
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) stoma tysiącami
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) nieokreślony
c) ściśle określony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Szuman
b) Rzecki
c) Ochocki
d) Suzin
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) romatyczny
c) tradycyjny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) uczuciowością opisów
c) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
d) emocjonalnością
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) brak mowy pozornie zależnej
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Polakiem
b) Niemcem
c) Żydem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na zabawę
c) na leżenie na łóżku
d) na spacery
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) dyrygent
c) skrzypek
d) pianista
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) bonapartystą
c) rządcą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce
Partner serwisu: