Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) wątkach miłosnych
c) krytyce idealizmu
d) apoteozie pracy
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) spotykał się ze znajomymi
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) spacerował po parku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) pięć lat
c) osiem miesięcy
d) niecałe dwa lata
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ir
b) Ar
c) Jer
d) Or
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Niemcem
b) Rosjaninem
c) Żydem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) niekonwencjonalny
c) romatyczny
d) tradycyjny
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) nowy garnitur
c) album z widokami Warszawy
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Marek od Tamary”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) nieokreślony
c) zarysowany pobieżnie
d) ściśle określony
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) gitarze
c) harmonijce
d) skrzypcach
Rozwiązanie


Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) języka polskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) łaciny
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabella”
c) „Izabel”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) węglarzem
c) furmanem
d) drobnym rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) wody
b) helu
c) powietrza
d) dymu
Rozwiązanie

Geist to:
a) oficer
b) polityk
c) lekarz
d) uczony
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) uczuciowością opisów
c) subiektywnością sądów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) fabrykantem powozów
c) kelnerem
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) Mincel
c) Rzecki
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) łódź podwodną
c) balon
d) maszynę latającą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Szuman
b) Suzin
c) Ochocki
d) Rzecki
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) założenie spółki do handlu ze Wschodem
c) otworzenie nowego sklepu
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
b) bonapartystą
c) rządcą
d) arystokratą
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) dziada Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Skierniewicach
c) Żyrardowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Petersburga
b) Paryża
c) Zasławka
d) Warszawy
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) czteropokojowe
c) sześciopokojowe
d) ośmiopokojowe
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Eweliną Janocką
c) Izabelą Łęcką
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Mraczewski
c) Wokulski
d) Katz
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) człowiek
c) elektryczność
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu styczniowym
b) Wiośnie Ludów
c) rabacji galicyjskiej
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) żona starego Mincla
b) służąca Mincla
c) siostra starego Mincla
d) matka starego Mincla
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stoma tysiącami
b) dwustoma tysiącami
c) stu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) kościele
c) teatrze
d) hotelu
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) największe zło świata
c) regulatora wolnego rynku
d) sprawcę wyzysku
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) dokładne opisanie ulic Warszawy
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) węgierski
b) włoski
c) wenecki
d) francuski
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) w Wilanowie
c) na Polach Mokotowskich
d) na Służewcu
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Julian Ochocki
b) Ignacy Rzecki
c) Kazimierz Starski
d) baron Krzeszowski
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) magdalenek
b) albertynek
c) franciszkanek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na leżenie na łóżku
b) na zabawę
c) na spacery
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) szwaczką
c) krawcową
d) prostytutką
Rozwiązanie

Molinari to:
a) pianista
b) dyrygent
c) wiolonczelista
d) skrzypek
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) dróżnik
b) kolejarz
c) maszynista
d) konduktor
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sto dwadzieścia tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) klęską wojsk węgerskich
c) brakiem równości i wolności na świecie
d) sytuacją na arenie międzynarodowej
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce