Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Petersburga
b) Zasławka
c) Warszawy
d) Paryża
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) na Służewcu
c) w Wilanowie
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Czas w powieści jest:
a) ściśle określony
b) nieokreślony
c) zarysowany pobieżnie
d) nieistotny
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
c) subiektywnością sądów
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Ignacy Rzecki
b) Kazimierz Starski
c) baron Krzeszowski
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) gitarze
c) harmonijce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na spacery
b) na leżenie na łóżku
c) na zabawę
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) polityk
c) oficer
d) uczony
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) sześćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Wiśle
Rozwiązanie


Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) osiem miesięcy
b) niecałe dwa lata
c) rok
d) pięć lat
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) ajentem handlowym
c) kelnerem
d) fabrykantem powozów
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) wymyślał plany wystaw okiennych
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) spotykał się ze znajomymi
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) tradycyjny
c) niekonwencjonalny
d) pozytywistyczny
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) kolega Leon
c) Rzecki
d) Mincel
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Niwa”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) dróżnik
b) maszynista
c) konduktor
d) kolejarz
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) apoteozie pracy
c) wątkach miłosnych
d) krytyce idealizmu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) magdalenek
c) franciszkanek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Żyrardowie
b) Częstochowie
c) Skierniewicach
d) Łodzi
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu styczniowym
b) Wiośnie Ludów
c) powstaniu listopadowym
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) włoski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) dyrygent
c) wiolonczelista
d) pianista
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) nowy garnitur
c) album z widokami Warszawy
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) szwaczką
c) prostytutką
d) krawcową
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabella”
b) „Izabel”
c) „Łęczynem”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) bonapartystą
b) arystokratą
c) rządcą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Europejskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) balon
c) maszynę latającą
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) brak mowy pozornie zależnej
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) brakiem równości i wolności na świecie
b) swym tułaczym losem
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) teatrze
c) hotelu
d) kościele
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Izabelą Łęcką
c) Eweliną Janocką
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Polakiem
b) Rosjaninem
c) Żydem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Rzecki
c) Ochocki
d) Szuman
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Wokulski
c) Geist
d) Mraczewski
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) żona starego Mincla
c) służąca Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) węglarzem
c) drobnym rzemieślnikiem
d) furmanem
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) ośmiopokojowe
b) czteropokojowe
c) sześciopokojowe
d) dziesięciopokojowe
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) powietrza
b) dymu
c) helu
d) wody
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) entuzjastycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Ar
c) Jer
d) Ir
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) botanicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Jan w Oleju”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) elektryczność
b) człowiek
c) maszyna parowa
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) sprawcę wyzysku
b) siłę napędową społeczeństwa
c) regulatora wolnego rynku
d) największe zło świata
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Białegostoku
c) Konstancina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce