Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Konstancina
c) Zamościa
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) teatrze
b) parku
c) kościele
d) hotelu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabelinem”
c) „Izabel”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Wiedniu
c) Zakopanem
d) Wiśle
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) wiolonczelista
c) pianista
d) dyrygent
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Kazimierz Starski
b) Ignacy Rzecki
c) baron Krzeszowski
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) wątkach miłosnych
b) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
c) krytyce idealizmu
d) apoteozie pracy
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) dziada Wokulskiego
d) ojca Wokulskiego
Rozwiązanie


Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) przenieść się do Zasławka
b) popełnić samobójstwo
c) wyjechać za granicę
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) czteropokojowe
c) sześciopokojowe
d) ośmiopokojowe
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) pomoc charytatywna
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) otworzenie nowego sklepu
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Żyrardowie
b) Częstochowie
c) Skierniewicach
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na zabawę
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) człowiek
b) maszyna parowa
c) elektryczność
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) nieokreślony
c) zarysowany pobieżnie
d) ściśle określony
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) niecałe dwa lata
b) rok
c) osiem miesięcy
d) pięć lat
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) prostytutką
c) krawcową
d) szwaczką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) nowy garnitur
c) kopertę z pieniędzmi
d) album z widokami Warszawy
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) Mincel
c) kolega Leon
d) ojciec
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Wokulski
c) Katz
d) Mraczewski
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) wody
c) powietrza
d) helu
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Niemcem
b) Żydem
c) Polakiem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) sprawcę wyzysku
c) regulatora wolnego rynku
d) największe zło świata
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) siostra starego Mincla
c) żona starego Mincla
d) służąca Mincla
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) balon
b) łódź podwodną
c) maszynę latającą
d) płatowiec
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Suzin
c) Szuman
d) Ochocki
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Polach Mokotowskich
b) na Służewcu
c) w Wilanowie
d) nieopodal Lasku Bolońskiego
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
b) rządcą
c) bonapartystą
d) arystokratą
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) klęską wojsk węgerskich
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Helena Stawską
b) Izabelą Łęcką
c) Eweliną Janocką
d) córką prezesowej Zasławskiej
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) włoski
b) wenecki
c) węgierski
d) francuski
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) węglarzem
c) furmanem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) ajentem handlowym
c) fabrykantem powozów
d) kelnerem
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) stu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) konduktor
c) dróżnik
d) maszynista
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Jan w Oleju”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Ar
c) Jer
d) Ir
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) rabacji galicyjskiej
c) powstaniu styczniowym
d) Wiośnie Ludów
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) brak mowy pozornie zależnej
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sto dwadzieścia tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) franciszkanek
c) magdalenek
d) albertynek
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) tradycyjny
c) romatyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) ekonoma
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) subiektywnością sądów
c) emocjonalnością
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Geist to:
a) polityk
b) uczony
c) lekarz
d) oficer
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) spotykał się ze znajomymi
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Petersburga
c) Zasławka
d) Warszawy
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) gitarze
c) flecie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce
Partner serwisu: