Lalka
      Lalka | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) ekonoma
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) sześciopokojowe
b) ośmiopokojowe
c) czteropokojowe
d) dziesięciopokojowe
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Rosjaninem
c) Niemcem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Żyrardowie
c) Skierniewicach
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) rządcą
c) bonapartystą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Helena Stawską
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Eweliną Janocką
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Sobieskim
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) kolega Leon
c) Rzecki
d) Mincel
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) balon
b) płatowiec
c) maszynę latającą
d) łódź podwodną
Rozwiązanie


Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) regulatora wolnego rynku
c) największe zło świata
d) sprawcę wyzysku
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Ochocki
b) Szuman
c) Suzin
d) Rzecki
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) służąca Mincla
b) żona starego Mincla
c) matka starego Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) niecałe dwa lata
b) osiem miesięcy
c) pięć lat
d) rok
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) założenie spółki do handlu ze Wschodem
c) pomoc charytatywna
d) otworzenie nowego sklepu
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) rabacji galicyjskiej
b) Wiośnie Ludów
c) powstaniu styczniowym
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) dziada Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) ojca Wokulskiego
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) brakiem równości i wolności na świecie
b) sytuacją na arenie międzynarodowej
c) swym tułaczym losem
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) szwaczką
b) krawcową
c) prostytutką
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) albertynek
c) franciszkanek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) romatyczny
c) pozytywistyczny
d) tradycyjny
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Jer
b) Or
c) Ar
d) Ir
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) konduktor
b) dróżnik
c) kolejarz
d) maszynista
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) węglarzem
b) kamieniarzem
c) drobnym rzemieślnikiem
d) furmanem
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
c) uczuciowością opisów
d) emocjonalnością
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) nieopodal Lasku Bolońskiego
c) na Służewcu
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) skrzypcach
b) harmonijce
c) flecie
d) gitarze
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) kościele
c) parku
d) teatrze
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) polityk
c) oficer
d) lekarz
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spacerował po parku
b) spotykał się ze znajomymi
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) odpoczywał
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) stoma tysiącami
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na leżenie na łóżku
b) na czytanie książek
c) na zabawę
d) na spacery
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) włoski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) apoteozie pracy
b) krytyce idealizmu
c) wątkach miłosnych
d) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) botanicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) żywy organizm
c) człowiek
d) elektryczność
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) łaciny
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Wokulski
b) Geist
c) Katz
d) Mraczewski
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Marek od Tamary”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Ignacy Rzecki
b) baron Krzeszowski
c) Julian Ochocki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Lublina
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Warszawy
c) Zasławka
d) Petersburga
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) powietrza
b) dymu
c) wody
d) helu
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) ajentem handlowym
c) kelnerem
d) fabrykantem powozów
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) zarysowany pobieżnie
b) nieistotny
c) ściśle określony
d) nieokreślony
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabelinem”
c) „Izabella”
d) „Izabel”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) wstąpić do klasztoru
c) wyjechać za granicę
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) sto dwadzieścia tysięcy rubli
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) nowy garnitur
c) album z widokami Warszawy
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) pianista
c) wiolonczelista
d) skrzypek
Rozwiązanie

Tagi:
• Lalka • Lalka Bolesław Prus • Lalka Prusa • Bolesław Prus Lalka • Stanisław Wokulski • Wokulski • Realizm w Lalce • opracowanie lalki • nieszczęśliwa miłość w Lalce • pamiętnik starego subiekta • streszczenie Lalki • życiorys Prusa • życie i twórczość bolesława Prusa • Lalka problematyka • Lalka główne wątki • Lalka interpretacja tytułu • Lalka bohaterowie • Lalka charakterystyka bohaterów • Rzecki charakterystyka • społeczeństwo polskie w Lalce • Polska i Polacy w Lalce • Mniejszości narodowe w Lalce • Niemcy w Lalce • Żydzi w Lalce • Miotyw miłości w Lalce • Miłość w Lalce • Miłość Wokulskiego i Łęckiej • Lalka Paryż • Historia w Lalce • Warszawa w Lalce • z Warszawy w Lalce • Praca w Lalce
Partner serwisu: